Rada Dzielnicy Piecki-Migowo

Skład Rady Dzielnicy
Rafał Andrzejewski, Joanna Antczak – Sokołowska, Alicja Chorzelska – Pytlak, Grażyna Dzierżak, Halina Gostomska, Dorota Grudzień, Bogusław Heger, Wiktor Jesionek, Jerzy Kreft, Hanna Łobodzińska, Przemysław Malak, Kazimierz Mechowski, Waldemar Niedziałek, Ewa Ostapska, Radosław Pasich, Beata Peters, Daniela Szynszecka, Ewa Świątek, Dariusz Wilczyński, Florian Wojciechowski, Mateusz Zakrzewski

Przewodniczący Zarządu Dzielnicy
Jerzy Kreft

Zastępca Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy
Przemysław Malak

Członek Zarządu
Waldemar Niedziałek, Mateusz Zakrzewski

Przewodniczący Rady Dzielnicy
Alicja Chorzelska – Pytlak

Zastępca Przewodniczącego Rady Dzielnicy
Beata Peters

Siedziba
ul. Jaśkowa Dolina 105 (Przychodnia Morena pok. 220), 80-286 Gdańsk

Telefon
(58) 554-15-96

E-mail:
piecki-migowo@radadzielnicy.gdansk.pl

Portal
www.piecki-migowo.pl