Paweł Adamowicz – Prezydent Gdańska

Paweł Bogdan Adamowicz – prezydent Gdańska – urodził się 2 listopada 1965 roku, w mieście, w którym pełni obecnie swoje obowiązki.

Paweł Adamowicz Prezydent Gdańska

Paweł Adamowicz Prezydent Gdańska

Od 1989 roku czynnie działa w lokalnym samorządzie, przyczyniając się do rozwoju Gdańska. W latach jego pracy budżet miasta powiększył się z 1 do 3 miliardów złotych w 2018 roku.

Od swoich pierwszych kadencji jako głowa miasta, aktywnie działa na rzecz jego rozwoju – wspiera inwestycje, które polepszają komfort życia mieszkańców. Wśród nich można wymienić m.in.: budowę nowych basenów czy placówek edukacyjnych: żłobków, przedszkoli i szkół.

paweł adamowicz prezydent gdańska

Prezydent Gdańska Paweł Adamowicz na budowie przedszkola przy ulicy Dąbka, Gdańsk Ujeścisko / Dominik Paszliński / gdansk.pl

paweł adamowicz prezydent gdańska

Prezydent Gdańska Paweł Adamowicz otwiera przedszkole nr 83 przy ulicy Dąbka na Ujeścisku/Dominik Paszliński / gdansk.pl

paweł adamowicz prezydent gdańska

Prezydent Gdańska Paweł Adamowicz otwiera przedszkole nr 83 przy ulicy Dąbka na Ujeścisku/Dominik Paszliński / gdansk.pl

Paweł Adamowicz Prezydent Gdańska

Prezydent Gdańska Paweł Adamowicz otwiera nowe boisko przy Zespole Szkół Ogólnokształcących na ulicy Meissnera, Gdańsk Zaspa / Dominik Paszliński / gdansk.pl

Paweł Adamowicz Prezydent Gdańska

Otwarcie żłobka „Skarbek” na ulicy Kolorowej w Gdańsku / Jerzy Pinkas / gdansk.pl

Paweł Adamowicz Prezydent Gdańska

Prezydent Gdańska Paweł Adamowicz otwiera żłobek Bursztynek przy ulicy Wilanowskiej, Gdańsk Chełm / Grzegorz Mehring / gdansk.pl

Paweł Adamowicz Prezydent Gdańska

Prezydent Gdańska Paweł Adamowicz w Pozytywnej Szkole Podstawowej przy ul. Azaliowej – oficjalne uruchomienie basenu i piknik rekreacyjny / Jerzy Pinkas / gdansk.pl

Z jego inicjatywy realizowany jest również program budowy chodników oraz oświetlenia wszystkich zamieszkałych ulic w mieście (Jaśniejszy Gdańsk).
Udział prezydenta widoczny jest także w inwestycjach transportowych, takich jak linie tramwajowe na Piecki-Migowo i Chełm, a także węzły integracyjne przy stacjach PKM, tunel pod Martwą Wisłą oraz Trasa Sucharskiego.

Paweł Adamowicz Prezydent Gdańska

Prezydent Gdańska Paweł Adamowicz w tramwaju w trakcie przejazdu przed otwarciem trasy tramwajowej Siedlce – Piecki Migowo / Jerzy Pinkas / gdansk.pl

Paweł Adamowicz Prezydent Gdańska

Prezydent Gdańska Paweł Adamowicz w tramwaju w drodze na spacer po dzielnicach objętych programem rewitalizacji / Grzegorz Mehring / gdansk.pl

Paweł Adamowicz Prezydent Gdańska

Prezydent Gdańska Paweł Adamowicz, otwarcie Tunelu pod Martwą Wisłą w Gdańsku / Jerzy Pinkas / gdansk.pl

Paweł Adamowicz Prezydent Gdańska

Prezydent Gdańska Paweł Adamowicz w trakcie oddania do użytku ulicy Świętego Ducha po remoncie / Grzegorz Mehring / gdansk.pl

Paweł Adamowicz dba również o międzynarodową pozycję Gdańska. Wzmocniły ją zdecydowanie inwestycje takie jak budowa ECS – Europejskiego Centrum Solidarności, Teatru Szekspirowskiego oraz organizacja targów Amber Expo.

Paweł Adamowicz Prezydent Gdańska

Prezydent Gdańska Paweł Adamowicz na debacie w Europejskim Centrum Solidarności / Dominik Paszliński / gdansk.pl

Od początku nowego roku wiadomo, że będzie on ponownie startował w wyborach samorządowych na stanowisko prezydenta Gdańska.

Życiorys Pawła Adamowicza

Dzieciństwo i młodość

Lata 1972-1980 to czas edukacji Pawła Adamowicza w Szkole Podstawowej nr 50 imienia Emilii Plater w Gdańsku. Następnie do 1984 roku uczęszczał on do jednego z najlepszych liceów w mieście – I LO imienia Mikołaja Kopernika.
Już w szkole średniej angażował się w konspirację solidarnościową – był kolporterem prasy i wydawnictw podziemnych oraz współtworzył podziemne pismo uczniów I Liceum „Jedynka”.
Lata 1984-1989 to czas studiów na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego.
Przed ich ukończeniem, w roku 1988 był przewodniczącym komitetu strajkowego w czasie solidarnościowego strajku okupacyjnego na Uniwersytecie Gdańskim.

Działalność w samorządzie

Lata 1985-1990 to okres pracy dorywczej Pawła Adamowicza w Stoczni Gdańskiej, Stoczni Remontowej i Północnej. Od 1987 do 1990 roku pracował też jako stróż nocny w Gdańskim Towarzystwie Naukowym, a w 1989 roku zaczął karierę naukową jako asystent na Uniwersytecie Gdańskim.
W latach 1990-1993 był prorektorem UG do spraw studenckich, a w latach 1993-1996 odbył aplikację radcowską.
W roku 1990 został wybrany na radnego Gdańska z ramienia Komitetu Obywatelskiego. W kolejnej kadencji 1994-1998 był już przewodniczącym Rady Miasta.
W 1998 po raz trzeci został radnym i objął stanowisko prezydenta Gdańska. Przynależał wówczas do Stronnictwa Konserwatywno-Ludowego, AWS.
Od 1990 do 1994 roku był również delegatem Gdańska do Sejmiku Samorządowego, a w latach 1990-1991 wiceprzewodniczącym Sejmiku Województwa Gdańskiego.

Lata 1987-1989 to czas, w którym angażował się w tworzenie Klubu Myśli Politycznej „Dziekania”, Klubu Politycznego imienia Lecha Bądkowskiego, Stowarzyszenia „Kongres Liberałów” oraz współorganizował I i II Zjazd Kongresu Liberałów.

W roku 2001 stał się jednym z założycieli struktur Platformy Obywatelskiej, a rok później ponownie został wybrany na funkcję prezydenta miasta.
Kolejne wybory samorządowe w roku 2006, 2010 i 2014 również przyniosły mu zwycięstwo.

Paweł Adamowicz Prezydent Gdańska

Prezydent Gdańska Paweł Adamowicz w trakcie sesji Rady Miasta Gdańska / Grzegorz Mehring / gdansk.pl

Paweł Adamowicz Prezydent Gdańska

Prezydent Gdańska Paweł Adamowicz na sesji Rady Miasta Gdańska z okazji 90. rocznicy przyłączenia Oliwy do Gdańska / Grzegorz Mehring / gdansk.pl

Paweł Adamowicz jest członkiem Rady Nadzorczej Morskiego Portu Gdańsk, przewodniczącym Rady Nadzorczej GPEC, Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, Ruchu Kultury Niepodległej,  oraz wolontariuszem Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy i honorowym dawcą krwi.

W 2011 roku z jego inicjatywy powołano Stowarzyszenie Gdański Obszar Metropolitalny. W tym samym czasie prezydent stał się członkiem zgromadzenia przedstawicieli samorządów regionalnych i lokalnych Unii Europejskiej – Komitetu regionów w Brukseli.

Na swoim koncie Paweł Adamowicz ma liczne publikacje, m.in.: książkę „Gdańsk jako wyzwanie” a także wiele artykułów o tematyce samorządowej, regionalnej i metropolitalnej.
Jest również współautorem „Solidarności” i „Opozycji antykomunistycznej w Polsce” oraz „Zespołu metropolitalnego: zarysu koncepcji”.

Idąc z duchem czasu, prezydent prowadzi swojego bloga, jest aktywny na Facebooku, publikuje na Twiterze i Instagramie.

Za swoją działalność został wielokrotnie nagradzany i wyróżniany. Posiada odznaczenia  między innymi: Srebrny Krzyż Zasługi, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Złoty Krzyż „Pro Ecclesia et Pontifice”, Srebrny Medal Gloria Artis, Medal „Pro Memoria”.
Jego wyróżnienia to m.in.: estoński Order Krzyża Ziemi Maryjnej, hiszpańska Gwiazda za Zasługi Cywilne, litewska Statua św. Krzysztofa, Różą Franciszki Cegielskiej, Honorowa Odznaka za Zasługi dla Samorządu Terytorialnego. Jest także kawalerem Legii Honorowej.

Paweł Adamowicz rodzina, żona, dzieci

Paweł Adamowicz to drugi syn Ryszarda i Teresy Adamowiczów. Oboje rodzice są  ekonomistami, a w Gdańsku osiedlili się po II Wojnie Światowej przyjeżdżając z Wilna.
Brat prezydenta  jest historykiem i dziennikarzem.
Z żoną Magdaleną mają dwie córki: Antoninę (ur. 2003) i Teresę (ur. 2010).

Paweł Adamowicz Prezydent Gdańska

Prezydent Gdańska Paweł Adamowicz maluje bombki z córkami Antoniną i Teresą / Jerzy Pinkas / gdansk.pl

Paweł Adamowicz Prezydent Gdańska

Prezydent Gdańska Paweł Adamowicz z córką Antoniną, Parada Niepodległości w Gdańsku / Grzegorz Mehring / gdansk.pl

Zakres Obowiązków

Prezydent Miasta Gdańska jest organem wykonawczym Miasta Gdańska,

wykonuje uchwały Rady Miasta Gdańska i zadania gminy określone przepisami prawa, w szczególności:

 • przygotowuje projekty uchwał Rady Miasta,
 • określa sposób wykonywania uchwał,
 • gospodaruje mieniem komunalnym,
 • realizuje budżet,
 • zatrudnia i zwalnia kierowników miejskich jednostek organizacyjnych,
 • kieruje bieżącymi sprawami Miasta oraz reprezentuje je na zewnątrz,
 • podejmuje decyzje w sprawach zwykłego zarządu majątkiem Miasta,
 • wydaje decyzje w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,
 • wykonuje zadania przy pomocy Urzędu Miejskiego,
 • jest kierownikiem Urzędu Miejskiego,
 • określa w regulaminie organizacyjnym organizację i zasady funkcjonowania Urzędu Miejskiego,
 • powierza Zastępcom Prezydenta, Sekretarzowi Miasta oraz Skarbnikowi Miasta prowadzenie określonych spraw Miasta w swoim imieniu.

Prezydentowi Miasta Gdańska podlega:

 • Kancelaria Prezydenta,
 • Biuro Prezydenta ds. Kultury,
 • Biuro Prezydenta ds. Sportu,
 • Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej,
 • Referat Nadzoru Właścicielskiego Wydziału Polityki Gospodarczej,
 • Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego,
 • Biuro Audytu i Kontroli (samodzielne stanowiska ds. bhp i ppoż. oraz Zespół ds. Audytu Wewnętrznego w sprawach merytorycznych podlegają bezpośrednio Prezydentowi)
 • Miejski Rzecznik Konsumentów,
 • Urząd Stanu Cywilnego,
 • Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków.