Port Czystej Energii – nowa inwestycja w południowej części Gdańska

Już w 2020 roku Gdańsk Południe będzie mógł poszczycić się nowoczesną inwestycją– elektrociepłownią, w której energia i ciepło pozyskiwane będą z utylizacji odpadów komunalnych.

Read more

Zakład Termicznego Przekształcania Odpadów – najczęściej zadawane pytania

Powstanie ZTPO w gdańskich Szadółkach wciąż budzi wiele pytań wśród mieszkańców. Aby rozwiać wszelkie wątpliwości, regularnie odbywają się spotkania z mieszkańcami pobliskich dzielnic, na

Read more

Port Czystej Energii w praktyce – jakie będą efekty jego uruchomienia?

Uruchomienie nowoczesnego Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów jest już pewne. W 2020 roku zacznie on działać na terenie Zakładu Utylizacyjnego w Gdańsku. Co to konkretnie

Read more